Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"

Вид училище: професионална
професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:

Специалност "Интериорен дизайн", професия "Дизайнер"
Специалност "Реставрация на стилни мебели и дограма", професия "Техник-технолог в дървообработването"
Прием след 8-ми клас:
Специалност "Дърворезбарство", професия "Дърворезбар"
Специалност "Тапицерство и декораторство", професия "Техник-технолог в дървообравотването"
Специалност " Парково строителство и озеленяване", професия "Техник-озеленител"
Специалност "Горско и ловно стопанство", професия "Техник-лесовъд"
Прием след завършен 8-ми клас на помощно училище:
Специалност "Озеленяване и цветарство", професия "Работник в озеняването"
Прием след 8-ми клас - задочно обучение:
Специалност "Мебелно производство", професия "Техник-технолог в дървообработването"
Специалност "Горско и ловно стопанство", професия "Техник-лесовъд"

Транспортни връзки:
автобуси № 7, 14, 15, 48, 121
тролейбуси № 82, 82А, 83, 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Орех" № 11,
Телефони: 052/500937; 052/745990; 052/755329; 052/745991;
e-mail: [email protected]
URL: http://pggsd.free.bg/

30.11.2005, Училища