Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов"

Вид училище: професионално,
             професионална гимназия

Смени на обучение:
една смяна - целодневно

Прием:
Приемът на ученици се осъществява по специалности: горско и ловно стопанство, горско стопанство и дърводобив, дърворезбарство, механизация на горското стопанство,проектиране и производство на вътрешно обзавеждане, производство на мебели, производство на стилни мебели
 
Директор: Зоя Кирилова Петрова

Адрес: Област: Ловеч, гр. Тетевен, "Първи май"4; 
Телефон: 0678/ 5-24-11, 0678/ 5-23-12, 0678/ 5-21-64
e-mail: [email protected]

26.07.2010, Училища