Професионална Гимназия по Селско Стопанство и Хранително-Вкусови Технологии "Ангел Кънчев"

ПГССХВТ "Ангел Кънчев" е професионална гимназия с държавно финансиране.

Учебни смени: една смяна - само сутрин

Адрес: гр. Разград, бул. Априлско въстание No 103;
Телефон/факс: +359 84 66 13 70; +359 84 62 24 26;
E-Mail: [email protected]

26.08.2010, Училища