Професионална гимназия за кадри в обслужващата сфера "Алеко Константинов"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение:
едносменен режим

Директор: инж. Юлияна Чатова

Адрес: обл. Добрич, гр. Балчик 9600, в.з. "Сборно място";
Телефон: 0579/ 7-27-10, 0579/ 7-42-10, 0579/ 7-42-10;
e-mail: [email protected]

19.08.2009, Училища