Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
След завършен VII-ми клас:

1. Специалност - Банково дело, професия - Финансист -  1 паралелка – 26 ученика.
Балообразуване:
- оценката от теста по Математика - утроена,  оценката от теста по Бълг.език и литература, оценката по История от удостоверението за завършен VII-ми кл., оценката по География от удостоверението за завършен VII-ми кл.;

2. Специалност - Оперативно Счетоводство, професия - Оперативен Счетоводител - 1 паралелка – 26 ученика.
Балообразуване:
- оценката от теста по Математика - утроена, оценката от теста по Бълг.език и литература, оценката по История от удостоверението за завършен VII-ми кл, оценката по География от удостоверението за завършен VII-ми кл.;

След завършен VIII-ми клас по документи:

1. Икономист - "Търговия"
балът се образува от:
-удвоената оценка по български език и литература,оценката по математика, оценката по история и цивилизация, оценката по география и икономика.
Прием на 26 ученици чрез конкурс по документи, като оценките са от свидетелството за завършено основно образование.

2. Моделиер - Технолог на Облекло, специалност "Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил"
Прием на 26 ученици чрез конкурс по документи, като балът се образува от:
-оценката по български език и литература, оценката по математика, оценката по изобразително изкуство, оценката по труд и техника.
Оценките са от свидетелството за завършено основно образование.

3. Организатор по Експлоатация на Автомобилния Транспорт, специалност"Експлоатация на автомобилния транспорт" - 1 паралелка - 26 ученика
Балът се образува от:
-удвоената оценка по математика, оценката по български език и литература, оценката по физика и астрономия, оценката по труд и техника.
Оценките са от свидетелството за завършено основно образование.

Директор: Георги Иванов Иванов

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борис І" 25;
Телефон: 0618/ 6-02-63, 0618/ 6-02-58;
e-mail: [email protected]
URL: http://burov.gorna.net/

21.08.2009, Училища