Професионална гимназия по мода и модна стилистика "Богоя"

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Прием:
Специалност ,,Моделиране и конструиране на облеклото"
Модният дизайн изисква опит в конструирането,създаването на кройки, илюстрацията
и компютърните приоми.Тези умения се развиват посредством внимателно разработена
програмa,която съчетава теорията с практиката.
Обучените моделиери ще се запознаят с:
бази,тенденции,обеми и пропорции,стилинг,тъкан и нетъкан текстил,аксесоари
Ще преминат графичен курс,включващ:
базисна и техническа рисунка, модна скица и илюстрация,различни техники на десениране.
Ще бъдат добре информирани за:
историята на изкуството,облеклото и националния костюм,стила и модата на XX век.

Програмата по моделиране и конструиране на облеклото е фокусирана върху способността да се илюстрират идеи, да се създават кройки, да се конструират и изработват дрехи за индивидуални клиенти и за масово производство, използвайки метода на Лин Жак.
Курсистите се обучават с истинско и действащо оборудване,с каквото ще работят по-късно на бъдещите си работни места.Ще могат да организират и ръководят собствено модно ателие,да рекламират и реализират своята продукция.Засилено се изучава чужд език.
Завършилите двугодишен курс на обучение моделиер-конструктори могат да работят като стилисти,създатели на кройки,консултанти в модни и търговски къщи, както и на всички работни места в шевната индустрия.Това са вълнуващи работни позиции на начално ниво,открити за талантливи моделиери в модни къщи по целия свят.

Специалност ,,Технология на облеклото"
Задачата на обучението по технология е:
да запознае курсистите с методите на изработване на отделните части и детайли при различните видове облекло,както и да ги насочи към реализиране на технологичните процеси,с цел да се разработват нови методи за непрекъснато усъвършенствуване на качествените показатели на облеклото.Да усвоят конструкцията на облеклото за масово и индивидуално производство.
Обучените технолози ще опознаят: автоматизацията на шевното производство,текстилното материалознание,шевните машини и съоръжения,модния дизайн,съвременната мода,модния маркетинг.
Ще могат да организират и ръководят крупно,промишлено и шевно производство;да създават и управляват малка фирма;да конструират и моделират облекла;да ги изработват цялостно,по индивидуален и промишлен метод;да работят с компютърна техника;да организират модни ревюта и реклама в модата.

Специалност ,,Стопански мениджмънт в модния бизнес"
Специалността е първа и единствена по рода си в страната.Модният бизнес е тотална система на делова дейност,разработена да планира,образува цени,предлага на пазара и пласира продукти и услуги,ориентирани към клиента.
Ако сте решили да направите кариера в третата по обем индустрия в света,тогава вие сте попаднали където трябва.
Обучените мениджъри ще придобият знания:
за обща теория на пазарното стопанство,маркетинг и мениджмънт в модата,управление на човешките ресурси,основи на правото и търговско право,операционен мениджмънт,международен бизнес в модата,бизнескомуникации,конструиране,моделиране и технология на облеклото.
В края на учебния процес ще могат да правят икономически анализ и диагностика на фирмата,маркетинг в модата;да работят с компютри и да владеят западен език.
Завършилите ще се реализират като:
мениджъри в модния бизнес,търговски представители,модни координатори и консултанти,организатори на модни ревюта и салони,рекламни агенти,в многобройните работни места,предлагани в модната индустрия.

Специалност ,,Оператор шевно производство"
Програмата дава възможност за задълбочено изучаване тънкостите на професията,като се акцентува на специалните предмети.
Завършилите курса на обучение безпроблемно ще се реализират като специалисти на всички работни места в шивашката индустрия.
Професия шивач
Завършилите двугодишния курс на обучение ще имат възможност да се реализират като изпълнителски кадри в шивашката промишленост.

Специалност ,,Машини и съоръжения в шевната промишленост"
Обучението е обвързано с формирането на специалист,отговарящ на развитието на техниката в съвременната шевна фирма.
Изучават се електроника и фина техника.За да могат да следят новостите и участват в техническите семинари на чуждестранните фирми-производителки на шевна техника е застъпено изучаването на чужд език.
Широко е застъпена номенклатурата на фирмите Пфафф,Брадър,Римолди,Текстима,а също и икономически дисциплини,даващи знания за организация и ръководене на собствена фирма и сервиз.

За всички специалности програмата включва
посещения на мострени панаири у нас и в чужбина;на фабрики,фирми,модни салони,музеи,както и семинари с гостуващи лектори-специалисти в съответните области.

Директор: Милка Кънева

Транспортни връзки:
автобуси № 1, 10, 10А, 14, 22, 23 40, 41, 48, 141, 148, 409
тролейбуси № 82, 82А, 83, 88

Адрес: гр. Варна, ул. “Македония” № 82-84
Телефон: 052/613071;
Офис: 0895 776 204;
Директор: 0897 961 726
Ръководител САД-пом. Директор: 0895 776 200
Експерт квалификации: 0895 776 206
e-mail: [email protected]
URL: http://www.bogoia.net

30.11.2005, Училища