Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

Вид училище: профилирано
профилирана гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием след 4-ти клас
Прием след 7-ми клас:

I.Профилиращи предмети:Математика, Информатика, 1 чужд език, БЕЛ
Обучението по математика се осъществява в рамките на 6-7 учебни часа седмично. Това осигурява възможност за задълбочаване на учебния материал, предвиден при профилираната подготовка и трайното му усвояване чрез достатъчно упражнения. Резултатът е отлично представяне на математически състезания, олимпиади и конкурсни изпити. Реализацията може да бъде в сферата на точните науки, икономика, архитектура.

II.Профилиращи предмети: Информатика, Математика, Английски език, БЕЛ
Обучението вклюява запознаване с основните концепции и техники в програмирането и прилагането им в практиката; добра подготовка за "програмисти" (структурно, обектно програмиране и програмиране в Интернет); участие в разработване на софтуер. Обучението по програмиране завършва с подготовка и защита на курсова работа или изработка на софтуер по различните направления. Обучението не е лесно, но е интересно. Предоставят се възможности за работа по различни проекти. Реализацията може да бъде в прилагане на информационни технологии.

III.Профилиращи предмети: Информационни технологии, Математика, Английски език, БЕЛ
Обучението включва: текстообработка, създаване на презентации, графики, анимация и WEB;работа с електронни таблици и база данни, запознаване с математически софтуер, опреационни системи,мрежи и др. Реализацията може да бъде в областта на рекламата, информационно обслужване, мултимедиите, компютърен дизайн, комуникациите. Уменията Ви да работите с различен по вид софутер, основните Ви познания по програмиране, фундаменталните знания по математика и английски език, ще Ви направят предпочитани сътрудници в много фирми още от студентската скамейка.

IV.Профилиращи предмети: Информационни технологии, Математика, Френски език, Английски език
Отлично владееене на френски и английски език, уменията Ви да работите с различен по вид софтуер, фундаменталните знания по математика Ви правят изклюяително кокурентноспособни.

Учебна база:
Като приемник на Варненска девическа гимназия и II средно смесено училище, МГ “Д-р Петър Берон” - гр. Варна първоначално се е помещавала в красивата и единствена по рода си сграда, намираща се в центъра на града, в която в момента са разположени експозициите на Варненския исторически музей. От 12.10.1978г. училището се премества в нова и модерна сграда, намираща се в един от най-красивите квартали на града - “Чайка”.

Днес гимназията разполага с 28 класни стаи, 4 стаи за обучение на групите по чужди езици, кабинети по физика, химия, биология и музика. Заниманията по физическо възпитание и спорт се водят в 2 физкултурни салона, фитнес-зала, физкултурни площадки за футбол, баскетбол и волейбол. Към гимназията функционира ученически стол и бюфет. Училищната библиотека е една от най-богатите на периодични издания и помощна литература в града.

В гимназията са обзаведени и функционират 7 компютърни зали с достъп до Интернет. Училището разполага с 2 комплекта от мултимедиен проектор и преносим компютър, които се използват за обучение.

Директор:
Павлин Панов Петков

Транспортни връзки:
автобуси № 3, 7, 9, 14, 19, 29, 31, 51, 53, 309, 409,
тролейбуси № 84, 86

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Чайка", алея "Акад. Никола Обрешков",
Телефони: 052/302106; 052/302107; 052/302108;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.mgberon.com/

30.11.2005, Училища