Многопрофилна болница за активно лечение "Медикс - М"

Вид лечебно заведение: МБАЛ

Управител: д-р Тонка Хр. Калоферова

Транспортни връзки:
Автобуси: 12, 13, 13а, 32

Адрес: гр. Варна, ул. "Ген. Колев" 113;
Телефони: 052/ 303-597;

07.08.2009, Болници (Поликлиники)