Многопрофилна болница за активно лечение Балчик

Вид лечебно заведение: МБАЛ

МБАЛ - Балчик" ЕООД е болница за лечение на остри и обострени хронични заболявания в областта на вътрешната патология, неврологията, хирургията и инфекционната заболеваемост.
Разполага със 120 легла структурирани в 6 клинични отделения: терапевтично, детско, неврологично, хирургично, акушеро-гинекологично и инфекциозно. Базата е с много добри пространствени условия в т.ч. и болнични стаи от боксов тип, включени в единна телевизионна система. В помощ на клиничните отделения са: секторът по образна диагностика с конвенционален рентген, ехограф, мамограф, скенер, клинична и микробиологична лаборатория, модерен стерилизатор. Към приемно-консултативния блок са обособени кабинети по доплерова сонография и ЕЕГ, ехокардиография и ендоскопска диагностика. Лепароскопската хирургия е вече утвърден операционен метод. Болницата разполага с квалифициран персонал, като 90% от лекарите са с призната специалност, а някои - с две. Болните заплащат единствено регламентираната дневна потребителска такса и получават пълния обем от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, общи медицински грижи и хранене - общо и диетично. Болницата има добра колаборация с общопрактикуващите лекари, медицинския център и филиала за бърза медицинска помощ. Договорът с РЗОК и дава възможност да работи по 35 клинични пътеки. Акредитационната оценка от 4 звезди за 3 години е добър атестат за "МБАЛ - Балчик" ЕООД като лечебно заведение, на което всеки може да повери грижата за своето здраве.

Управител: д-р Парсек Саркис Салбашян


Адрес: гр. Балчик, ул. Златко Петров 1;
Телефон: 0579 / 7 22 38
Регистратура МЦ1 - телефон: 0579 / 7 28 66
E-mail: [email protected]

http://www.mbal-balchik.com/

01.09.2009, Болници (Поликлиники)