Многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина"

Вид лечебно заведение: МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" ЕАД, гр. Варна е правоприемник на Варненска университетска болница. Тя е най-големия диагностично лечебен и консултативен университетски болничен комплекс, обслужващ население от цяла България, който разполага с 930 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти.

Уникални услуги:

Уникални за региона на Североизточна България, по профила и специализацията на дейността си, са клиниките по:
• Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма)
• Интервенционална кардиология
• Гама-камера
• Детска онкохематология
• Детска ендокринология
• Детска пулмология и алергология
• Детска психиатрия
• Наркология
• Геронтопсихиатрия
• Психосоматика
• Медицина на съня
• Лаборатория по имунология
• Медико-генетична консултация и диагностика

Изпълнителен директор: доц. Красимир Димитров Иванов

Транспортни връзки:
Автобуси: 19, 32, 209

Адрес: гр. Варна 9010, Бул. “Хр. Смирненски” 1;
Телефони: 052/30-28-51; 052/ 978-000; 052/ 978-211;
Факс: 052/30-28-74;
Е-mail: [email protected]
URL: www.svetamarina.com

07.08.2009, Болници (Поликлиники)