Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна"

Вид лечебно заведение: МБАЛ

Болницата разполага с модерна апаратура, която дава възможност диагностицирането да се извършва в рамките на десет минути. Тук безотказно се обслужват всички, които се нуждаят от спешна помощ. Специализирана е в хирургичното лечение. През активния летен сезон практически обслужва населението на цялата страна, както и чужденци, избрали България за курортна дестинация. Болницата разполага с около 500 легла и годишно през нея преминават между 22 и 23 хиляди пациенти. За тяхното здраве се грижат 240 лекари и 450 медицински сестри.

Изпълнителен директор: д-р Жан Доревски

Транспортни връзки:
Автобуси № 6, 12, 13, 13а, 20, 32
Трамваи № 20

Адрес: гр. Варна, бул.”Цар Освободител” 100;
Телефони: тел. 052/ 65 59 11, 052/ 61 37 77, 052/ 64 82 31; 052/ 22 94 98;
Факс: 052/ 64 82 41;
E-mail: [email protected]
URL: http://www.svetaanna-varna.com

07.08.2009, Болници (Поликлиники)