Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Миновски"

Вид лечебно заведение: МБАЛ

Управител: д-р Валери Атанасов Великов

Адрес: гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 18;
Телефон: 0631/ 6-07-32;
E-mail: [email protected]

27.08.2009, Болници (Поликлиники)