Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Моллов" - Елена

Вид лечебно заведение: МБАЛ

Управител: д-р Йорданка Иванова Садинова

Адрес: гр. Елена, ул. „Хаджи Юрдан Брадата” № 69;
Телефон: 06151/ 48-56;
E-mail: [email protected]

27.08.2009, Болници (Поликлиники)