Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Методи Миновски"

Вид лечебно заведение: МБАЛ

Управител: д-р Милка Маринова Анчева

Адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска” № 92;
Телефон: 06141/ 30-88;
E-mail: [email protected]

27.08.2009, Болници (Поликлиники)