Многопрофилна болница за активно лечение

Вид лечебно заведение: МБАЛ

Мисията на болницата се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България. От създаването си тя е многопрофилна и с доминиращо регионално значение.

Нашата мисия е да повишим качеството на здравните услуги и да осигурим висококвалифицирано медицинско обслужване.

МБАЛ - Бургас предлага висококачествена консултативно-диагностична дейност и болнична помощ.

Екипът винаги се е стремял да внедри нови методи за диагностика и лечение.

Основният ни приоритет е да запазим позицията си на водещо лечебно заведение в Югоизточна България, което за Бургаска област е единственото лечебно заведение, в което се оказва денонощна спешна и планова медицинска помощ.

Това определя и нейната мисия, която не се е променила и до днес.

  "Да продължим живота заедно"

Изпълнителен директор: д-р Боян Славчев Будаков

Транспортни връзки:
Автобуси № 1, 2, 30, 32, 62, 211

Адрес: гр. Бургас, бул. "Ст. Стамболов" 73;
Телефони: 056/81 05 47;
Факс: 056/810 592
URL: http://mbalburgas.com/

13.08.2009, Болници (Поликлиники)