Диагностично-консултативен център "Уромед 2001"

Вид лечебно заведение: ДКЦ

Клиника "Уромед 2001" е разкрита в нова сграда на разгърната площ от 900кв.м на два етажа, проектирана и построена специално за задоволяване на нуждите на гражданите от здравни услуги от столицата и страната.
На първия етаж е разполжен съвременен операционен блок за извършване на малки и средни коремни операции, рентгенова зала, зала за мамографии, както и стационар за лечение и рехабилитация на опрерирани болни.
Лекарските кабинети, обoрудвани с модерна медико-диагностична апаратура, с която работят специалистите на клиниката се намират нa втория етаж. Създадени са - клинична лаборатория, и зала за физиотерапия и рехабилитация. Ръководството на центъра е съзадало условия за разкриване на над 50 места за здравни работници. Обoрудвани, с модерна медико-диагностична апаратура, кабинети, кличнина лаборатория, опреационна и физиотерапия дават възможност за екзактни медицински изследвания. МЦ "Уромед" има договори за партньорство с водещи здравни заведения: СБАЛ "СВ. АННА",СБАЛ "СВ. СОФИЯ", СБАЛ "Цaрица Йоана", СБАЛ за кардиологични операции "СВ. ЕКАТЕРИНА" и Медицинска академия.

Управител
: д-р Бойка Георгиева Николова

Работно време: Всеки ден: 8:00 - 19:00ч.

Транспортни връзки:
Автобуси №  72, 313, 413,11,404;
Трамваи  №20, 22;
Маршрутни таксита №, 2, 9, 12, 15, 18, 20, 27, 33, 34

Адрес: гр. София, р-н Слатина", ул. "Погледец" 9;
Телефони: 02/872-71-84; 02/971-45-80;
Е-mail: [email protected]
URL: http://www.uromed2001.com/

07.08.2009, Болници (Поликлиники)