Диагностично-консултативен център "Вита"

Вид лечебно заведение: ДКЦ

"Вита" е създадена през 1991 година от двама лекари - специалисти - д-р Стоянка Стойнова и д-р Тихомир Савчев и получава регистрация като първото частно здравно заведение в София на 04.01.1992 година. В момента във "Вита" работят 45 лекари - специалисти от 20 различни области на медицината.  Всички те, както и лабораториите, са свързани в локална компютърна мрежа и използват собствената интегрирана медицинска информационна система, включваща база данни за всички пациенти.       

В болница "Вита" под един покрив са разположени диагностичните кабинети, ренгенологичния сектор, клинична и микробиологична лаборатории, болничните отделения, а така също и аптека. Всички кабинети и лаборатории са оборудвани с медицинска апаратура от най – ново поколение, позволяваща прецизна диагностика на заболяваниятал

Болница "Вита" разполага с родилно отделение с родилна зала и оборудвани боксове за новородените бебета, с хирургично отделение с две операционни зали и модерна реанимация.

Пациентите на "Вита" могат да разчитат 24 - часа в денонощието и без почивен ден на квалифицирана медицинска помощ, както на място при нас, така и в дома им.
Управител: Д-р Тихомир Костов Савчев

Транспортни връзки:
Автобуси: 9, 72, 120, 313, 413
Трамвай: 20

Адрес: гр. София 1505, Ул. Драговица 9;
Телефон: 02/ 960-49-50; 02/ 960-49-51; 02/ 943-43-98; 02/ 846 53 76;
Факс: 02/ 944 13 43;
Е-mail: [email protected]; [email protected];

06.08.2009, Болници (Поликлиники)