Диагностично консултативен център

Вид лечебно заведение: ДКЦ

Управител: д-р Стефан Дончев Донев

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. "Отец Паисий" № 72;
Телефон: 618/ 60701, 0878-153330;

28.08.2009, Болници (Поликлиники)