Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Кърджали

Адрес: гр. Кърджали, ул.„Деспот Слав” 1;
Код: 6600
Телефони: 0361/ 66 300;

  • За въпроси по данъчно–осигурително законодателство: 0361/ 66 355

e-mail: [email protected]
URL: http://www.nap.bg/

19.11.2009, Данъчни служби