Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Смолян

Адрес: гр. Смолян,  бул.„България” 12; Код: 4700
Телефони: 

  • 0301/ 60 273 - Връзки с обществеността,
  • 0301/ 60 215 - Услуги за клиенти;
  • 0301/ 60 249 - Справка за извършвани плащания

e-mail: [email protected]
URL: http://www.nap.bg/

Фронт офис Девин
Адрес: гр. Девин, ул.„Васил Левски” 1;
Телефон: 03041/ 26 84

19.11.2009, Данъчни служби