Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите - Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул.„Цар Петър” 5Б; Код: 8000;
Телефон: 056/878 229; 056/878 193; 056/878 209;
E-mail: [email protected]
URL: http://www.nap.bg/

12.08.2009, Данъчни служби