Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Шумен

Адрес: гр. Шумен, пл.„Освобождение” 2, ул. „Адам Мицкевич” 1; Код:  9700
Телефон: 054/ 85 64 30;
е-mail: [email protected]
URL: http://www.nap.bg/

19.11.2009, Данъчни служби