Териториална Дирекция на Национална Агенция за Приходите - Ямбол

Адрес: гр. Шумен,  ул.„Търговска” 2; Код: 8600
Телефон: 046/ 686 115; 686 134;
е-mail: [email protected]
URL: http://www.nap.bg/

19.11.2009, Данъчни служби