Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите - Варна

Работно време: понеделник - петък
09:00 - 12:30 ч.
13:00 - 17:30 ч.

Адрес: гр. Варна,  ул.„Осми приморски полк” 128; Код: 9000
Телефони: 052/36 08 85; 052/36 08 88;
e-mail:  [email protected]
URL: http://www.nap.bg/

10.08.2009, Данъчни служби