Възпитателно училище интернат "Максим Горки"

Вид училище: специално
                         възпитателно

Адрес: обл. Велико Търново, с. Габровци 5051;
Телефон: 06129/ 266, 06129/ 294;

20.08.2009, Училища