Доверително посредничество при подажба на имоти, собственост на чуждестранни лица

Ние, екипът на МИРЕЛА, систематизирайки дългогодишният си опит, създадохме олекотена процедура, която дава възможност на Нашите чуждестранни клиенти бързо да реализират продажба на имота си без да се налага да пребивават дълго в страната и да губят време в набавяне на документи от държавната администрация.
Ние разбираме колко трудно е чужденец да организира лично една покупко-продажба в страна, с чиито закони и нормативни актове не е успял да се запознае в детайли.
Нашата цел е да сведем до минимум усилията на Нашите клиенти и да намалим до минимум разходите им за пътуване и престой в страната.
Необходимо е само да посетите някой от търговските ни офиси в страната и да заявите желанието си да продадете имота си, за да се възползвате от нашите услуги.
Брокерите на МИРЕЛА ще Ви консултират за реалната пазарна цена, която можете да очаквате от продажбата на Вашия имот и ще Ви запознаят с юридическите процедури, свързани с осъществяването на сделката, прехвърлянето на собствеността върху имота и подходящите форми на разплащане.
Нашите юристи ще Ви предложат и специално изработено пълномощно, с което можете да упълномощите доверен брокер, който да предприеме всички необходими фактически и правни действия от подписването на предварителен договор, осигуряването и подготвянето на необходимата документация до финализирането на сделката пред нотариус и получаването на договорената продажна цена на имота.

ВАЖНО!
Вашият доверен брокер, ще съгласува всяко свое действие с Вас и няма да направи нищо без Вашето предварително одобрение и разрешение!

Възползвайки се от услугата Вие свеждате до минимум разходите си по осъществяването на сделката , не е необходимо да оставяте служебните си задължения, за да предприемате няколко пътувания до България.
След подписването на пълномощното единственият ангажимент на клиентите е да поддържат връзка със своя Доверен брокер и да получат договорената продажната цена за имота.

Ангажиментите, които Мирела поема са следните:

1. Подписване на предварителен договор.
2. Регистриране на имота в служба ПАМДТ.
3. Подаване на документи и получаване на данъчна оценка.
4. Подаване на заявление за получаване на скица, (ако това се изисква).
5. Подаване на заявление и получаване на кадастрална скица от агенцията по Геодезия, картография и кадастър.
6. Подаване на заявление и получаване на удостоверение за липса на семейни имуществени отношения от Агенция по вписванията.
7. Изготвяне на удостоверениее за липса на тежести върху имота и действия във връзка със заличаването на ипотеки, възбрани и искови молби.
8. Изготвяне на удостоверение за административен адрес на имота.
9. Подаване на искане и получаване на удостоверение за липса на данъчни задължения.
10. Представителство при нотариално изповядване на сделката.
11. Организиране на процедурата по разплащането и превеждане на продажната цена по банкова сметка на клиента.

Таксата, която клиентите следва да заплащат за предоставената им услуга варира между 350 и 700 евро с оглед обема на работата, която трябва да се извърши.

05.01.2010, Услуги Мирела