Поликлиника "Еквита" - Цар Освободител

Вид лечебно заведение: ДКЦ

Диагностично-консултативен център "Еквита" е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ регистрирано по реда на Закона за лечебните заведения в Районен център по здравеопазване гр. Варна. Центърът стартира дейността си на 01.03.2000г. През 2007г. ДКЦ "Еквита" е регистриран в МЗ като център за борба с остеопорозата. Основните му дейности са :

  • Договор със Националната Здравноосигурителна Каса
  • Платени медицински услуги
  • Клинико-лабораторни изследвания
  • Инструментални изследвания
  • Издаване на медицински свидетелства

Управител: Юрий Върбанов Керековски

Работно време: Понеделник - Петък: 7:30 - 19:30

Транспортни връзки:
Автобуси: 6, 8, 12, 14, 20, 309, 409

Адрес: гр. Варна 9000 , бул. "Цар Освободител" 5;
Телефон: 052 / 639 999;
Факс: 052 / 612 819;
E-mail: [email protected]
URL: http://www.equita.hit.bg/

10.08.2009, Болници (Поликлиники)