Национална гимназия за приложни изкуства "Проф. Венко Колев "

Вид училище: по изкуствата,

Смени на обучение: една смяна

Прием:
Приемът на ученици се извършва по две специалности: рекламна графика, художествена керамика

Директор: Христо Димитров Йонков

Адрес: Област: Ловеч, гр. Троян, ул. "Г.С.Раковски" №15;  
Телефон: 0670/ 6-34-11; 0670/ 5-46-61; 0670/ 6-11-24
e-mail: [email protected]; [email protected]

26.07.2010, Училища