Стажантска програма за агенти на недвижими имоти

21861.jpg

Центърът за професионално обучение (ЦПО) "МИРЕЛА", съвместно с МИРЕЛА ЕООД, организира стажантски програми за запознаване с дейността по професията БРОКЕР - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

I. УСЛОВИЯ ПО ПРОГРАМАТА (формуляр за кандидатстване)

Предвидено е кратко теоретично обучение по основите на брокерската дейност.

След теоретичния курс, стажантите участват в процесите по маркетинг и мониторинг при осъществяване дейността на агентите в търговските офиси на МИРЕЛА, в градовете София, Варна, Велико Търново, като извършват следните дейности:

• Подпомагат ежедневната работа по организацията на огледи на имоти и обслужване на клиенти.
• Обработват информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти.
• Обработват текущи документи, изготвят справки и отчети.
• Участват в организацията и воденето на преговорите по сделки.

На завършилите стажанти се издава Удостоверение за преминат стаж.

Стажът е със срок един месец. След завършването му, кандидатите могат да получат предложения за работа в МИРЕЛА.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА СТАЖАНТИ

  • Завършено средно образование или завършен 1-ви курс по правна, икономическа или хуманитарна специалност.
  • Добри компютърни умения.
  • Комуникативност, инициативност, креативност, търговски усет.
  • Добро владеене на английски или руски език е предимство.

III. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Желаещите трябва да попълнат форма за кандидатстване по програмата
  • Кандидатите, одобрени по документи, попълват входящ тест online.
  • Кандидатите, преминали успешно теста ще бъдат поканени на интервю.

IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА

МИРЕЛА предлага работа за агенти на недвижими имоти, като не изисква от кандидатите натрупан опит в този бранш.
След подбор и одобрение, започваш едномесечен теоретичен и практически курс по разработена от Центъра за професионално обучение (ЦПО) на МИРЕЛА, програма за „Бърз старт” в професията.

04.04.2013, Работа в МИРЕЛА