Ученическа Спортна Школа "Р. Бухтев"

Вид: обслужващо звено, извънучилищни педагогически учреждения

Вид финансиране: Общинско

Директор: Ганка Николова Станчева  

Адрес: гр. Разград, ул. "Дондуков" № 5 
Телефон/факс: +359 84 66 27 20; +359 84 66 27 18
E-mail: [email protected]
 

26.08.2010, Училища