Медицински център "Надежда"

Вид лечебно заведение: МЦ

Медицински център “НАДЕЖДА” е частно здравно заведение за извънболнична специализирана помощ. Тук се извършват ежедневно прегледи и консултации само от специалисти, пълна лабораторна диагностика до степен на високо технологични изследвания, профилактика, ефективно лечение, изготвяне на всички видове медицински сертификати.
Целият екип от здравни работници и специалисти - лекари – клиницисти, микробиолог, имунолог, вирусолог, медицински сестри, лаборанти, акушерки са основния капитал на здравното заведение.

Адрес: гр. Варна, ул. "Ген. Колев" 66;
Телефони: 052/ 627 626, 052/ 609 741, 052/ 600 877;
E-mail: [email protected];
URL: http://www.nadejda-bg.net/

17.08.2009, Болници (Поликлиники)