Медицински център " Медика-Албена"

Вид лечебно заведение: МЦ

Изпълнителен директор: Енчо Калчев Събев

Адрес: кк. Албена;
Телефон: 0579/ 62025, 0803131005;

02.09.2009, Болници (Поликлиники)