Медицински Център “Антива”

Вид лечебно заведение: МЦ

Управител: д-р Антон Георгиев Петров

Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 1;
Телефон: 0631/441-18, 0887-396759;

28.08.2009, Болници (Поликлиники)