Медицински Център "Медея-2004"

Вид лечебно заведение: ДКЦ

Управител: д-р Тодор Петров Коларов

Адрес: гр. Павликени, ул. "Васил Петлешков" № 2, к-ти 101, 303 и 401;
Телефон: 0886-986582;

28.08.2009, Болници (Поликлиники)