Медицински Център “Норма”

Вид лечебно заведение: МЦ

Управител: д-р Николай Димитров Димитров

Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 32;
Телефон: 0886-703050, 0888-622687;

28.08.2009, Болници (Поликлиники)