Медицински Център "Хирон"

Вид лечебно заведение: МЦ

Управител: д-р Апурба Кумар Саркар

Адрес: гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" № 32;
Телефон: 0631/ 2772-34;

28.08.2009, Болници (Поликлиники)