Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ "Здраве"

Вид лечебно заведение: МЦ за СИМП

Управител: д-р Димитър Атанасов Христов

Адрес: гр. Павликени, ул. "Васил Петлешков" № 2, корпус 5, ет. II, к-т № 203;
Телефон: 052/ 639 999;

28.08.2009, Болници (Поликлиники)