Медицински Център I - Лясковец

Вид лечебно заведение: МЦ

Управител: д-р Георги Атанасов Кабакчиев

Адрес: гр. Лясковец , ул. "Капитан дядо Никола" № 1;
Телефон: 0619/221-55, 0889-892407;

28.08.2009, Болници (Поликлиники)