Медицински Център I - Елена

Вид лечебно заведение: МЦ

Управител: д-р Петко Николов Титев

Адрес: гр. Елена, ул. "Хаджи Юрдан Брадата" № 69;
Телефон: 06151/ 2060, 0888-779019;

28.08.2009, Болници (Поликлиники)