Управление на недвижими имоти

Поискай оферта!

При сключване на договор за управление на недвижим имот ние Ви предлагаме:

1. Ефективна консултантска и посредническа услуга за отдаване под наем на имота
2. Юридическо обезпечаване на сделката
3. Осигуряването на най-подходящите наематели
4. Съхраняване на предоставения депозит по договора за наем
5. Съхранение и превеждане на суми по месечния наем
6. Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите
7. Регулярна проверка за състоянието на имота
8. Организиране и извършване на необходимите ремонти и поправки в наетия имот, които са задължение на наемодателя
9. Представляване на собственика на имота пред Общото събрание на Етажната собственост
10. Осъществяване и поддържане на необходимите връзки с доставчици на стоки и услуги (охрана, интернет, застраховка, почистване и др.)
11. Отчет за дейността по управление на имота

МИРЕЛА предлага като възможност и пакет от предварителни услуги, предшестващи дейността по същинското управление на имота, а именно:

1. Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн и обзавеждане
2. Регистриране на имота в Данъчната служба
3. Откриване на партиди за ток, вода и централно отопление, без които е невъзможно ползването на имота
4. Изграждане на Сигнално охрaнителна техника в имота и сключване на договор за охрана
5. Застраховане на имота

Възнаграждението за управление се договаря в зависимост от вида на имота и ползваните от клиента услуги.

Условията за ползване на услугата "Управление на имоти"

  • Заплащане на месечната такса за управление, определена като процент от размера на месечния наем от 20 до 35%
  • За сключването на договор за управление, размерът на месечния наем не трябва да бъде по-нисък от 350 евро
  • За имоти с месечен наем над 500 евро може да бъде договаряна отстъпка от месечната такса за управление
  • За повече от един апартамент в една и съща сграда таксата за управление подлежи на договаряне
  • Договорът за управление се сключва за срок мин. 1 год.


За въпроси и подробна информация можете да позвъните на тел. 0883940027 или да изпратите запитване ТУК.

01.01.2005, Гид на клиента