Варненска търговска гимназия "Г.С. Раковски"

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 20, 148, 409, 39

Адрес: гр. Варна, бул. "Княз Борис І" № 55
Телефони: 052/620414; 052/612357; 052/620396;
e-mail: [email protected]

30.11.2005, Училища