Екатерина Димитрова - агент на недвижими имоти на МИРЕЛА в офис "Ян Палах" - гр. Варна

Екатерина Димитрова започва работа в МИРЕЛА като младши агент през м. октомври 2012 г. Една година по-късно е повишена в позиция Агент.
Отличена е за най-успешен агент на МИРЕЛА през първото тримесечие на 2014 г.
Владее руски и турски езици.

ВИЖТЕ ИМОТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА:

15.08.2014, Агентите на МИРЕЛА