Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"

Вид училище: професионално
държавна професионална гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:

Корабни машини и механизми:
Срок на обучение - шест години.
През курса на обучение се изучава засилено английски език и специални предмети, свързани с корабните двигатели.
След успешно завършен 12-ти клас и положени държавни зрелостни изпити се получава средно образование.
След успешно завършен 12-ти клас учениците придобиват право за явяване на:
- държавни изпити за придобиване на 2-ра степен на професионална квалификация по професия "Корабен монтьор" ;
- изпити за степен на правоспособност "Заварчик на ъглови шевове" - модул Е1 и Е2 и "Заварчик на листов материал" - модул G1 и G2.

Корабоводене - морско:
Приемни изпити по математика, български език и литература.
Срок на обучение - шест години.
През курса на обучение се изучава засилено английски език и специални предмети, свързани с корабоводенето, както и информатика и информационни технологии.
След успешно завършен 12-ти клас и положени държавни зрелостни изпити се получава средно образование.
След успешно завършен 12-ти клас учениците придобиват право за явяване на държавен изпит за 2-ра степен на професионална квалификация по професия " Моряк ".

Прием след 8-ми клас:
Електрообзавеждане на кораба:
Срок на обучение - пет години. Прием по бал от свидетелството за основно образование, образуван от оценките по математика, физика и български език и литература.
След успешно завършен 12-клас учениците придобиват право за явяване на дъжавни изпити за придобиване на 2-ра степен на професионална квалификация по професия " Електромонтьор ".
След успешно завършен 13-ти клас учениците придобиват право за явяване на държавни изпити за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация по професията " Електротехник ".
Те могат да заемат длъжностите: технолог в корабостроителното и кораборемонтното производство, корабен електромонтьор или електромеханик, а в плавателния състав - корабен електромеханик.

Експлоатация на пристанищата и флота:
Срок на обучение - пет години. Прием по бал, образуван от оценките по математика, български език и физика от свидетелството за основно образование.
След успешно завършен 13 клас учениците придобиват право за явяване на държавен изпит за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация.
През курса на обучение се изучава засилено английски език, информационни системи и технологии.
Завършилите работят като огранизатори и стифадори.

Корабостроене:
Срок на обучение - пет години. Прием по бал от свидетелството за основно образование, образуван от оценките по математика, физика и български език и литература.
Една от основните специалности, която подготвя кадри - средни техници корабостроители. В добре обзаведени учебни работилници бъдещите корабостроители старателно овладяват корабостроителната технология и се учат на техническо майсторство.
След успешно завършен 12-ти клас учениците придобиват право за явяване на:
- държавни изпити за придобиване на 2-ра степен на професионална квалификация по професия " Корабен монтьор " ;
- изпити за степен на правоспособност " Заварчик на ъглови шевове " - модул Е1 и Е2 и " Заварчик на листов материал " - модул G1 и G2 ;
Държавните изпити за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация се провеждат след успешно завършен 13-ти клас.
Завършилите могат да работят в корабостроителни и кораборемонтни фирми.

Електрообзавеждане на кораба:
Срок на обучение 4 години. Прием по бал, образуван от оценките по математика, български език и литература и физика от свидетелството за основно образование.
След успешно завършен 12-ти клас учениците придобиват право за явяване на държавни изпити за 2-ра степен на професионална квалификация.

Ремонт на Корабни машини и механизми:
Срок на обучение – четири години. Прием по бал оразуван от свидетелството за основно образование, образуван от оценките по математика, физика и български език и литература.
Завършилите курса на обучение получават средно образование и могат да работят като машинни монтьори в кораборемонта и машиностроенето.
След успешно завършен 12-ти клас учениците придобиват право за явяване на:
- държавни изпити за придобиване на 2-ра степен на професионална квалификация;
- изпити за степен за правоспособност „Заварчик на ъглови шевове” – модул Е1 и Е2 и „Заварчик на листов материал” – модул G1 и G2.

Ремонт на кораби:
Срок на обучение – четири години. Прием по бал от свидетелството за основно образование, образуван от оценките по математика, физика и български език и литература.
През курса на обучение се изучават – ремонт на корабни двигатели с въртешно горене, корабни системи и устройства и др.
Завършилите курса на обучение получават средно образование и могат да работят като корабни монтьори. В плавателния състав имат техническата подготовка за работа като фитери.
След успешно завършен 12-ти клас учениците придобиват право за явяване на:
- държавни изпити за придобиване на 2-ра степен на професионална квалификация;
- изпити за степен на правоспособност „Заварчик на ъглови шевове” – модул Е1 и Е2 и „Заварчик на листов материал” – модул G1 и G2.

Директор: Инж. Пепа Василева

Транспортни връзки:
автобуси № 2, 2А, 17, 42, 46, 60
тролейбус № 88

Адрес: гр. Варна, кв. "Аспарухово", бул. "Народни будители" № 4,
Телефони: 052/370433; 052/370436; 052/370434; 052/370437;
e-mail: [email protected]
URL: http://vmg1.hit.bg/

13.07.2009, Училища