Държавна психиатрична болница - Велико Търново

Вид лечебно заведение: ДПБ

Управител: д-р Валентина Генова Василева

Адрес: с. Церова Кория, общ. Велико Търново;
Телефон: 06126/ 23-29, 06126/ 25-14;
E-mail: [email protected]

26.08.2009, Болници (Поликлиники)