Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна

Вид лечебно заведение: ОДПФЗС

Управител: д-р Станка Д. Левтерова

Транспортни връзки:
Автобуси: 6, 39

Адрес: гр. Варна, ул. "Мануш войвода" №11А;
Телефон: 052/ 656 375; 052/ 656 369; 052/ 370 459; 052/ 225-838;

10.08.2009, Болници (Поликлиники)