Четвърта езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри"

Вид училище: профилирано
профилирана гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:

Профил "Френски език
4 паралелки с профилиращи предмети: Френски език, ІІ чужд език по избор (Английски език, Испански език), Български език и литература, По избор на ученика измежду учебните предмети Биология, Химия, История, География
Профил "Изпански език"
3 паралелки с профилиращи предмети: Изпански език, ІІ чужд език по избор (Английски език, Френски език), Български език и литература, По избор на ученика измежду учебните предмети Биология, Химия, История, География

Директор: Веселина Тотева

Транспортни връзки:
автобуси № 14, 15, 15Б, 115, 17А, 17А/60, 39, 118, 118А, 121, 148, 209,

Адрес: гр. Варна, спирка "Почивка"
Телефони: 052/303668; 052/303667; 052/303506;
e-mail: [email protected]
URL: http://www.4egvarna.com/

13.07.2009, Училища