Диализен център "Проф. Ненов"

Вид лечебно заведение: ДЦ

Управител:
проф. Димитър Ненов Стефанов

Транспортни връзки:
Автобуси: 6, 12, 13, 13а, 20, 32

Адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" 100;
Телефон: 052/ 361 999;

10.08.2009, Болници (Поликлиники)