Дентален център I - Бургас

Вид лечебно заведение: ДЦ

Работно време:
Всеки ден: от 8.00 ч. – до 20.00 ч.

Транспортни връзки:
Автобуси №: 1, 5, 8, 14, 16, 17, 1, 30, 32, 62, 211;

Адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска” № 120;
Телефони: 056/ 83-19-39, 056/ 83-19-33, 056/ 83-19-35, 056/ 83-19-41;
Е-mail: [email protected]
URL: http://www.dentalcentre-bs.com/

14.08.2009, Болници (Поликлиники)