Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф I"

Вид: езикова гимназия

Вид финансиране: Общинско

Смени на обучение: две смени


Прием:
ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" e училище с прием след седми клас. Кандидатства се на конкурсен принцип,
Прием в Гимназия за чужди езици "Екзарх Йосиф І" - Ловеч има за паралелки с английски език - 2 паралелки (52 ученика), немски език - 4 паралелки (104 ученика) и френски език - 1 паралелка (26 ученика). Приемът е на общо основание.

Адрес: гр. Ловеч, ул. "Шишман" 7
Тел. канцелария: 068/602151
E-mail: [email protected]
URL: http://eg.lovechnet.com

14.07.2010, Училища