Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев"

Вид училище: профилирано
             профилирана гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Директор: Милена Андонова

Транспортни връзки:
Автобуси № 1, 2, 2а, 4, 12, 12а, 15, 30, 32, 62, 101, 121а, 211;

Адрес: гр. Бургас, к/с "Зорница";
Телефони: 056/86-29-45; 056/86-29-50; 056/86-29-49; 056/44725;
e-mail: [email protected]

13.08.2009, Училища